Синоним слова ХВОРОСТИНА в словаре Синонимов русского языка

ХВОРОСТИНА

валежина, лозина, прут, хворостинка

Синонимы русского языка.