Синоним слова АВТОТЕЛЕЖКА в словаре Синонимов русского языка

АВТОТЕЛЕЖКА

автокар, автоэлектротележка, тележка

Синонимы русского языка.