Синоним слова АВТОКАР в словаре Синонимов русского языка

АВТОКАР

автокара, автотележка, кар, кара, тележка

Синонимы русского языка.