Синоним слова МЕДИЦИНА в словаре Синонимов русского языка

МЕДИЦИНА

астромедицина, баромедицина, биомедицина, космомедицина, криомедицина, радиомедицина

Синонимы русского языка.