Значение слова ТЕ в Орфографическом словаре

ТЕ

те (вместо теб`е, разг.), пишется раздельно, напр.: д`ай те б`ог, д`ай те христ`ос, сл`ава те г`осподи; в`от те б`ог, а в`от пор`ог; в`от те кр`ест, в`от те христ`ос; в`от те кл`юква, в`от те р`аз, в`от те н`а; `я те д`ам!, но: чёрт-те (чт`о, как`ой, гд`е, куд`а и т. п.)

Орфографический словарь.