Значение слова ЛУКОШЕЧКО в Толковом словаре Ефремовой

ЛУКОШЕЧКО

лукошечко

ср. разг.

1) Уменьш. к сущ.: лукошко.

2) Ласк. к сущ.: лукошко.

Ефремова. Толковый словарь Ефремовой.