Синоним слова ТРЕЗВОН в Словаре синонимов Абрамова

ТРЕЗВОН

см. звук

|| дать трезвону, задать трезвону

Абрамов. Словарь синонимов Абрамова.