Синоним слова ОХОТА в Словаре синонимов Абрамова

ОХОТА

ловля, лов, ловитва, облава, травля. См. желание, стараться

|| с охотой

Абрамов. Словарь синонимов Абрамова.